Dąb szypułkowy odm. stożkowata

Nazwa łacińska: 

Quercus robur ‘Fastigiata’

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

U tej odmiany dębu wszystkie gałęzie są wyprostowane. Korona zwarta, wrzecionowata lub stożkowata. Rozmnażana z nasion zachowuje częściowo cechy odmiany, ale powstają formy pośrednie. W szkółkach należy rozmnażać przez szczepienie, pozyskując zrazy z drzew o wąskiej, kolumnowej koronie. Znajduje zastosowanie w parkach i w zieleni osiedlowej.