Grab pospolity odm. stożkowata

Nazwa łacińska: 

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Grab ma wymagania glebowe dość znaczne, znosi ocienienie i w lasach tworzy często dolne piętro pod okapem innych drzew. W młodości rośnie wolno, ma duże zdolności regenerowania przyciętych gałęzi i to czyni grab jednym z najlepszych drzew na strzyżone żywopłoty i wysokie szpalery, które są długowieczne (po 100 lat i więcej). Zwarte i gęste żywopłoty można uzyskać tylko wówczas, gdy zapewni się systematyczne, coroczne przycinanie. Okazy tej odmiany mają pokrój stożkowaty, dawniej używane do obsadzania dróg.