Jarząb Koehnego

Nazwa łacińska: 

Sorbus koehneana C.K.Schneid.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Jarząb Koehnego jest bardzo podobnym drzewem do popularnej jarzębiny. Cechą istotnie różniącą te gatunki są owoce koloru białego, porcelanowego. Jarząb Koehnego jest też generalnie niższym drzewem. Rośnie zazwyczaj do 4 metrów wysokości, wytwarza nieparzystopierzaste liście, składające się z drobnych piłkowanych listków. Barwa liści ciemnozielona, jesienią liście tego jarzębu pięknie zabarwiają się na czerwono. Kwiaty białe w luźnych, szerokich gronach pojawiają się w czerwcu. Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne. Odporny na mróz i zanieczyszczenia powietrza. Nadaje się do wysadzania w warunkach miejskich jako drzewo uliczne oraz do większych ogrodów i parków.
 
Występowanie: Chiny