Jarząb pospolity odm. słodka

Nazwa łacińska: 

Sorbus aucuparia ‘Edulis’

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Gatunek bardzo tolerancyjny w stosunku do siedliska, ważny w biocenozie leśnej – owoce są pożywieniem dla ptaków. Owoce tej odmiany nie zawierają gorzkiego alkaloidu - sorbiny. Cenna odmiana w przetwórstwie, zawiera dużo witaminy C. Obecnie znane są już inne odmiany, uprawiane w krajach Europy Zachodniej.