Jarząb szwedzki

Nazwa łacińska: 

Sorbus intermedia Pers.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

W Polsce rośnie dziko na Pomorzu Zachodnim (w pasie przybrzeżnym), jest pod całkowitą ochroną. Często sadzony na terenie całego kraju jako drzewo alejowe, uliczne w miastach i przydrożne, podobnie jak klony, lipy, jesiony. Wymaga miejsc nasłonecznionych, dobrze rośnie w miastach – środowisku skażonym gazami i pyłami.
 
Występowanie: Skandynawia