Jodła grecka

Nazwa łacińska: 

Abies cephalonica Loud.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Stare drzewa mają gęste i kopulaste korony, konary grube, dolne długo zachowane: stare pnie krępe, grube u nasady. Igły sztywne i zaostrzone, zwłaszcza u młodych egzemplarzy. Gatunek górski, pochodzący z Grecji, młode egzemplarze cierpią podczas surowych zim. Na wiosnę wcześnie rozwija pąki, wobec czego młode pędy mogą być niszczone przez późne przymrozki. Bardzo dekoracyjna, zwłaszcza w młodym wieku. Łatwo krzyżuje się z jodłą kaukaską, pospolitą, syryjską i hiszpańską.   
 
Występowanie: Bałkany