Klon pospolity odm. kulista

Nazwa łacińska: 

Acer platanoides "Globosum"

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Klony to jedne z najcenniejszych drzew parkowych, posadzone pojedynczo na dużych, wolnych powierzchniach trawników są szczególnie dekoracyjne w okresie jesiennego przebarwiania liści. Korona tej odmiany jest bardzo gęsta, regularna, początkowo kulista, u starszych okazów szeroka i spłaszczona. Prowadzona w formie piennej (szczepi się zwykle na wysokości ok. 2 m). Bardzo cenne drzewo do obsadzania wąskich ulic i placów.