Klon polny

Nazwa łacińska: 

Acer campestre L.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Paklon. Niskie drzewo lub krzew rosnący na terenie całej Polski, z wyjątkiem wysokich gór i północno-wschodniej części kraju. W ogonkach liściowych występuje sok mleczny, skrzydlaki szeroko rozwarte pod kątem 180 stopni. Jest odporny na choroby i szkodniki. Liście przebarwiają się na żółto, nadaje się do zadrzewień krajobrazowych i na żywopłoty.
 
Występowanie: Środk. i połud. Europa, Kaukaz, Azja Mniejsza