Klon pospolity odm. Faassens Black

Nazwa łacińska: 

Acer platanoides ‘Faassens Black’

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Odmiany purpurowe klonu pospolitego rosną wolniej od typu, liście przez całe lato ciemnopurpurowe, z wierzchu silnie błyszczące, w jesieni wspaniale purpurowoczerwone. Kwiaty i owoce również ciemnopurpurowe. Nowa odmiana, podobna do ‘Crimson King’, również bardzo dekoracyjna i rozmnażana w szkółkach krajowych. Należy prowadzić w formie piennej - szczepi się na wysokości ok. 2 m. Nadaje się dla parków i zadrzewień osiedlowych.