Lipa krymska

Nazwa łacińska: 

  Tilia x euchlora K. Koch

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Mieszaniec nie występujący w stanie dzikim. Uprawiana od 1860 roku w wielu krajach Europy, dobrze znosi nasze warunki klimatyczne i warunki miejskie. Bardzo dekoracyjna ze względu na zdrowe i obfite ulistnienie. Oznacza się również malowniczym pokrojem i dlatego powinna być sadzona pojedynczo na dużych trawnikach. Cenne drzewo alejowe i przydrożne. Kwitnie bardzo późno, w drugiej połowie lipca, już po przekwitnieniu lipy drobnolistnej.