Olsza zielona

Nazwa łacińska: 

Alnus viridis DC.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Kosa olcha. Krzew wyrastający szeroko, o wzniesionych gałęziach. W Polsce rośnie tylko w zachodnich Bieszczadach, na połoninach i w pobliżu górnej granicy lasu, tworząc zwarte zarośla podobnie jak kosówka, zwłaszcza na północnych stokach gór. Odpowiednia do obsadzania skalistych zboczy narażonych na erozję w terenach podgórskich i w górach. 
 
Występowanie: Góry połud. Wsch.. Europy