Skrzydłorzech kaukaski

Nazwa łacińska: 

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Skrzydłorzechy rosną w dolinach rzek na żyznych glebach, nad wodami, znoszą słabe ocienienie. Młode egzemplarze mogą przemarzać w czasie surowych zim. Dekoracyjny ze względu na gęsto ulistnione korony, oryginalne, zwisające owocostany złożone z uskrzydlonych orzeszków. Liście jesienią przebarwiają się na kolor żółty. Nadaje się do dużych parków i zieleńców.
 
Występowanie: Kaukaz, wsch. Turcja, Iran