Sosna górska (kosówka)

Nazwa łacińska: 

Pinus mugo Turra

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Kosówka, kosodrzewina. Krzew o ścielących się po ziemi gałęziach, a ich wierzchołki wznoszą się ku górze. Pokrój bardzo zmienny, zależny od odmiany i siedliska. Rośnie w górach ponad  górną granicą lasu, a także na torfowiskach na Podhalu. Sadzona nad morzem w celu umacniania wydm. Nadaje się do zadrzewiania suchych skarp i zboczy. Nadaje się do warunków miejskich, a niskie i wolno rosnące formy są cenne dla ogrodów skalnych i ogródków przydomowych.  
 
Występowanie: Góry Europy środk. i połud.