Sosna rumelijska

Nazwa łacińska: 

Pinus peuce Griseb.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Sosna 5-igłowa, pochodząca z gór na Bałkanach, pokrojem podobna do limby. Szyszki wydłużone, po otwarciu się szersze, ukazujące się już na kilkuletnich drzewkach. Całkowicie odporna na mrozy i na rdzę, która niszczy sosny wejmutki, rośnie od niej wolniej i jako drzewo ozdobne zasługuje na szerokie rozpowszechnienie w całej Polsce. Odporna na dymy i pyły, wobec czego może być uprawiana w miastach i terenach przemysłowych. 
 
Występowanie: