Wiąz szypułkowy

Nazwa łacińska: 

Ulmus laevis Pall.

Opis rośliny: 

Bardzo charakterystyczne dla tego gatunku są deskowato rozszerzone nasady głównych korzeni. U starszych okazów podstawa pnia jest przez to rozszerzona i wzmocniona potężnymi wspornikami. Pędy szczeciniasto owłosione, łuski pączków dwubarwne, z ciemniejszymi brzegami. Owoce niewielkie, gęsto i drobno orzęsione, z orzeszkiem pośrodku, zwisające na długich, cienkich szypułkach. Najodporniejszy na holenderską chorobę wiązów i jedyny wiąz, który jeszcze i dzisiaj ma duże znaczenie dla terenów zieleni.
 
Występowanie: Europa środk. wschodnia do Uralu i Kaukazu.

Galeria: