Żywotnikowiec japoński

Nazwa łacińska: 

Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

 

Niskie drzewo podobne do żywotników, najczęściej wielopniowe o większych łuskach, ciemnozielonych i błyszczących, od spodu z dużymi kredowobiałymi plamkami - bardzo ładny deseń. Rośnie w górach Japonii, gatunek endemiczny o cennym, bardzo odpornym na gnicie drewnie. W Japonii chronionych jest 5 drzew z Kiso. Nie znosi suszy i mrozów, rośnie powoli pod osłoną. 

 

Występowanie: