Świerk koreański

Nazwa łacińska: 

Picea koyamai var. koraiensis Lion et Wang.

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Ranga taksonomiczna tego świerka jest niewyjaśniona, obecnie jest on zwykle łączony z Picea koyamai, od którego różni się minimalnie. Ma nieco dłuższe igły, a szyszki przeciętnie krótsze. Według literatury zachodnioeuropejskiej występuje tylko na Półwyspie Koreańskim, natomiast według źródeł rosyjskich sięga znacznie dalej na północ.  
 
Występuje: Korea