Świerk serbski

Nazwa łacińska: 

Picea omorika Purkyne 

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Gatunek endemiczny, występuje tylko w Bośni i Hercegowinie, w środkowym biegu rzeki Driny, na wapiennych, trudno dostępnych skałach - teren objęty rezerwatem. Relikt trzeciorzędowy, w plejstocenie szeroko rozpowszechniony w Europie. Wyróżnia się bardzo wąskim pokrojem, płaskimi i dwubarwnymi igłami. Od dawna oferowany jako ozdobny gatunek i jest jednym z najbardziej rozpowszechnionym obcym świerkiem. 
 
Występowanie: Jugosławia