Żywotnik olbrzymi odm. paskowana

Nazwa łacińska: 

Thuja plicata ‘Zebrina’

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Rośnie dość silnie i wyrasta w drzewa wysokości do 15 m. Korona szeroka, gęsta, stożkowata lub kopulasta. Gałązki z poprzecznymi paskami barwy początkowo żółtawej, później prawie białej. Żywotnik olbrzymi wykazuje stosunkowo niewielką zmienność wewnątrzgatunkową, często odmiany są mniej efektowne od drzew czystego gatunku, a także wrażliwsze na niskie temperatury. Dlatego mają one niewielkie znaczenie praktyczne.