Cis pospolity odm. wczesna

Nazwa łacińska: 

Taxus baccata ‘Elegantissima’

Zdjęcie główne: 
Opis rośliny: 

Cis pospolity odznacza się dużą zmiennością. W uprawie powstały liczne odmiany pokrojowe i barwne. Odmiana wczesna to krzew silnie rosnący, szeroko rozgałęziony, wysokości 2-3m, bez wyraźnego wierzchołka, o gałęziach wznoszących się skośnie. Igły i młode pędy zielonożółte, szczególnie wiosną i wczesnym latem. Klon żeński, obficie zawiązuje nasiona, które dojrzewają już w końcu lipca.